Jdi na obsah Jdi na menu
 


Libřická opuka

web-opukarium-logo1.png

Ve východních Čechách byla její těžba velmi rozšířená. Ložiska jsou v několika vzájemně propojených oblastech, z nichž první se rozprostírá východně od Hradce Králové, mocný komplex se nachází také v jižněji položených územích mezi Skutčí a Chrudimí, nebo kolem Litomyšle a Ždírce. Význačným městem pro opuku je Nové město nad Metují, kde stojí řada domů stavěných z opuky, která je armována pískovcem. Podobně i Opočno nese množství upomínek na dobu, kdy se stavělo z přírodního kamene.

 

Používaná dekorativní opuka pochází z obce Libřice a jejího okolí, ležícího východně od Hradce Králové, asi deset kilometrů od Opočna a patnáct kilometrů od Nového Města nad Metují.

stavba---celocelo-s-vedledomem.png

 

Oblast libřické antiklinály patří do Velichovské tabule, ploché pahorkatiny v povodí Labe a Trotiny. U Vyhnanic se s libřickou antiklinálou spojuje antiklinála opočenská a vzniká nápadnější hřbet mezi Přepychy a Bolehoští.

Ve zdejším terénu vzniklém erozně akumulačními procesy ze staropleistocenních říčních teras Labe, vystupuje v jádru libřické antiklinály bělohorské souvrství, v jehož sedimentech se nacházejí ložiska opuk, jež jsou vlastně mořským sedimentem, který se v prehistorických dobách usazoval v mělkém křídovém moři.

Zdejší geologické podmínky v minulosti umožnily vznik mnoha spíše menších, oblastních lomů, z nichž některé fungovaly ještě na počátku 20. století, neboť opuky byly donedávna běžnou místní surovinou pro nenáročné stavby.

mapka2.png

Se vznikem cihelen postupně zájem o (přírodní) stavební kámen upadá a dnes jsou zřejmě všechny zdejší malé lomy opuštěny. Pro stavební účely už opuka nemá podstatný význam a pro jiné průmyslové využití jsou tato ložiska příliš malá.

lom-s-hromadou2.png

Lom, z něhož pochází část kamenů používaných k tvorbě opukarií, je menší než malý – a nový. (Ale používaí se, samozřejmě, i kameny starší a odjinud.) Jen pár desítek centimetrů pod vrstvou půdy zde leží silná vrstva sedimentu vápnitých pískovců a slínovců, tzv. spongilitů, známých pod českým názvem opuka. Tedy stejného kamene, z jakého se v širokém okolí kdysi budovaly stavby, z nichž mnohé stojí ještě dnes.

web---obrazky10.png