Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trvanlivost

web-opukarium-logo1.pngOpuka se drolí, praská a nic nevydrží. Je prostě nepoužitelná. K ničemu.
Možná jste to už slyšeli. Ano, opuka není beton a bezvadnou krychli z ní nikdy nevyskládáte.

Je ale krásná - a pokud netoužíte po betonové kostce, může posloužit taková, jaká je. Skvěle. A že chátrá a odlupuje se. Ano. No a?!

Degradaci (chátrání) opuky - a stavebních kamenů obecně - způsobují fyzikální a chemické procesy, spolu s biofyzikálním a biochemickým působením organismů.

trojuhelnik.png

 

Fyzikální degradace je vyvolaná nejčastěji působením vody (srážkové, tekoucí po povrchu, a nebo spodní, vzlínající do kamene), jejími teplotními změnami (voda-led), dále účinkem krystalizačních a hydratačních tlaků vodorozpustných solí, a také větrným prouděním a mechanickým zatížením kamene (vibracemi).

Základním zprostředkovatelem chemické degradace je rovněž voda, resp. roztoky slabých kyselin a solí, které snižují soudržnost a vyvolávají změnu pórového systému kamene, neboli způsobují jeho zvětrávání.

Pórovitost opuk nejčastěji kolísá v rozmezí 15-40%, ale dosahuje až 60% hodnot. Zvyšující se obsah křemene a vyšší měrná objemová hmotnost mají na trvanlivost opuky naopak příznivý vliv.

Ovšem důležité je, že vrstva kamene, která je krystalizačními a hydratačními tlaky napadena, mívá tloušťku pouze okolo 1 mm. Teprve poté, co se tato zvětralá vrstva odloupne či odrolí, obnaží se nový - nepoškozený - povrch kamene a celý proces postupné degradace se znovu opakuje.

histostavby-promenlive.gif

Ve studii, ze které pocházejí zde uvedené informace, je hodnocena degradace opuk na historických stavbách, jakými jsou například zámek Lysice, kostel sv. Jiří v Bořitově, městské opevnění ve Svitavách, zámek Letovice, Minoritský klášter v Brně a další. Tam všude byla opuka použita jako stavební nebo obkladový kámen.

Závěr této práce říká, že poškození opuk není tak vysoké, aby v blízké době byla v jeho důsledku narušena statika staveb, že není potřebné je ze stavebního objektu vyjímat ani provádět zásadní sanaci a mnohdy by zcela postačovalo provedení potřebné izolace, která by zabránila dalšímu vzlínání zemní vlhkosti do objektů.

Ony stavby přitom stojí (a chátrají) už stovky let.

elipsa-a-kruh-s-levanduli-u-sudu.png

Takže odmítat použití opuky a strachovat se, že není dostatečně trvanlivá k použití pro dekorativní účely, je ve světle takových zjištění přinejmenším zbytečné.

 

zdroj faktických informací:
Marešová, Lenka, Degradace opukového kamene na souboru historických staveb, diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita, 2006